ZAKUP SPRZĘTU IT

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 W związku z przyznaniem dla Spółki Cywilnej: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy dofinansowania na realizację projektu Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ ,,Asklepios'' w Birczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,  Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,  Działanie I.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
 ogłaszam zapytanie ofertowe na zakup SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO według poniższego wykazu:

Opis Produktu

Ilość szt.

Monitor 20-24” LED 16:9 1920x1080 DVI(HDCP) IPS  gwarancja min 24 miesiące (5 szt. do zestawów komputerowych, 1 szt. serwer)

6

Stacje robocze  - specyfikacja w załączeniu (5 szt. do zestawów komputerowych, 1 szt. serwer)

6

Drukarka z trzema podajnikami laser mono (prędkość wydruku do 35 str./min, rozdzielczość druku 1200x1200dpi, automatyczny druk dwustronny, do 10000 stron z jednego tonera, praca w sieci LAN, gwarancja min 24 miesiące)

2

Drukarka z trzema podajnikami laser mono (prędkość wydruku do 30 str./min, rozdzielczość druku 1200x1200dpi możliwość skanowania, kopiowania dwustronnego, automatyczny druk dwustronny, do 7000 stron z jednego tonera, praca w sieci LAN i Wi-Fi, gwarancja min 24 miesiące)

1

Drukarka laser kolor (prędkość wydruku do 25 str./min, rozdzielczości 1200 x 600dpi, do 7000 stron mono i 5000 stron kolorowych z jednego tonera, gwarancja min 24 miesiące)

2

Szafa serwerowa wymiary około 180x60x80 37U 19” listwa zasilająca + chłodzenie

1

Switch  24x10/100 port 19”

1

Organizator kabli 19”

1

Panel krosowy 19” 24 porty

1

 Kryteria wyboru oferty:  Oferowany sprzęt musi posiadać odpowiednie certyfikaty. Cena brutto oferty – 100%
Oferta powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące oferowanego sprzętu. W ofercie należy podać ważność oferty, cenę netto i brutto, termin realizacji zamówienia, informacje, dotyczące warunków gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu.    Termin i miejsce składania ofert:     Do dnia 19.11.2013, godz. 24
Spółka Cywilna: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy, ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza
lub na adres mailowy ,
biurobircza@asklepios.net.pl    Osoby do kontaktu: Wojciech Tomaka  608 023 258    Strona internetowa: www.asklepios.net.pl 
 Termin i miejsce wykonania zlecenia: Do  6 grudnia  2013r. ; NZOZ ASKLEPIOS w Birczy, Ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza    Zapytania dotyczące powyższego zapytania prosimy kierować na adres  biurobircza@asklepios.net.pl

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ NIE WYBRANIA ZADNEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA BEZ PODANIA PRZYCZYN            

WYBRANA ZOSTAŁA OFERTA FIRMY Firma Handlowo – Usługowa „ Du@l -kom” Bogusław Pszonak ul. Wojska Polskiego 9/1 37-740 Bircza

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego