ZAKUP ANALIZATORA KRWI I MOCZU

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013"

Bircza, 22.11.2013r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z przyznaniem dla Spółki Cywilnej: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy dofinansowania na realizację projektu Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ ,,Asklepios'' w Birczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,  Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,  Działanie I.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

ogłaszam zapytanie ofertowe na zakup SPRZĘTU MEDYCZNEGO – Analizator moczu i krwi

Specyfikacja urządzenia w załączniku

Kryteria wyboru oferty: Cena brutto oferty – 100%

Oferta powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące oferowanego sprzętu. W ofercie należy podać ważność oferty, cenę netto i brutto, termin realizacji zamówienia, informacje, dotyczące warunków gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu.

Termin i miejsce składania ofert:    Do dnia 29.11.2013, godz. 24.00

Spółka Cywilna: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy, ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza   lub na adres mailowy , biurobircza@asklepios.net.pl

Osoby do kontaktu: Wojciech Tomaka  608 023 258

Strona internetowa: www.asklepios.net.pl

Termin i miejsce wykonania zlecenia: Do  13 grudnia  2013r. ; NZOZ ASKLEPIOS w Birczy,

ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza

Zapytania dotyczące powyższego zapytania prosimy kierować na adres biurobircza@asklepios.net.pl

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ NIE WYBRANIA ZADNEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA BEZ PODANIA PRZYCZYN

                                                         Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego