ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

 

Komunikat o zakończeniu realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Spółka Cywilna: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  " ASKLEPIOS"  w Birczy, ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza zakończyła realizację projektu pn. „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ „Asklepios „ w Birczy”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Oś. priorytetowa 1„Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”  Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości„, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”

Przedmiotem projektu było wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną pozwalającą na skuteczną walkę z chorobami i ratowanie życia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych możliwa jest skuteczna diagnoza nie tylko w gabinecie lekarskim, ale również i w domu pacjenta.

 

W wyniku realizacji projektu zarówno w NZOZ ASKLEPIOS jak i na rynku regionalnym zostały wprowadzone nowe usługi:

1.Badania ginekologiczn-położnicze USG,

2. Porady z zakresu ginekologii i położnictwa,

3. Telediagnostyka w zakresie porad medycznych, badań USG i EKG. – w ramach NFZ,

4. Badanie moczu i krwi w domu pacjenta – w ramach NFZ,

5. Badanie Holter ciśnieniowy – całodobowa rejestracja pracy serca u pacjenta – w ramach NFZ,

 

 

Projekt przyczynił się również do poprawy jakości istniejących już usług:

•              Podstawowej opieki lekarskiej – poprzez zakup nowych urządzeń ratujących życie, nowych urządzeń i sprzętu medycznego, sprzęt teleinformatyczny dający możliwość szybkiej telekonsultacji i możliwość wykonywania badań w domu u pacjenta, szybszą i wyższej jakości obsługę pacjenta, pracę na nowocześniejszym sprzęcie  i aparaturze medycznej, zdalny wgląd do danych medycznych o pacjencie podczas wizyty domowej.

•              Podstawowej opieki pielęgniarek i położnych – poprzez wykorzystanie technik informacyjnych, usprawniających kontakt z pacjentem, możliwość umawiania wizyt, zgłaszania wizyt przez Internet lub sieć GSM, zdalny wgląd do danych medycznych o pacjencie podczas wizyty domowej.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług!

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.asklepios.net.pl                                                                                    www.rpo.podkarpackie.pl