USŁUGI

 

NZOZ świadczy usługi w ramach kontraktu z NFZ

  •   podstawowa opieka zdrowotna w zakresie lekarza, pielęgniarki, położnej, pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania oraz szczepień ochronnych
  •   ambulatoryjne świadczenia w  zakresie położnictwa i ginekologii 

 Świadczenia POZ ukierunkowane są na promocję i profilaktykę zdrowotną, diagnostykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz pielęgnację i edukację zdrowotną.

Świadczenia w POZ są realizowane przez:

  • lekarza POZ
  • pielęgniarkę POZ
  • położną POZ

zgodnie z zakresem zadań

Do świadczeń w POZ należą działania związane w szczególności z: badaniem i poradą lekarską, diagnostyką i leczeniem, opieką zdrowotną nad dzieckiem i młodzieżą, orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, szczepieniami ochronnymi określonymi w kalendarzu szczepień, zadaniami pielęgniarki rodzinnej, zadaniami położnej rodzinnej, zadaniami pielęgniarki szkolnej.

Świadczenia w ramach POZ realizowane są w Poradniach w Birczy, Huwnikach i Przemyślu

 Świadczenia realizowane są w godzinach 08.00 – 18.00 (zgodnie z harmonogramem)

Świadczenia POZ dla naszych podopiecznych od poniedziałku do piątku po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni wolne od pracy realizowane są w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu 

Świadczenia w przedmiocie AOS:

·         w zakresie porad położniczo-ginekologicznych realizowane są w ramach Poradni Położniczo-Ginekologicznej  w Birczy i Orłach

Świadczenia te obejmują : przeprowadzenie badania lekarskiego, wykonanie lub zlecenie niezbędnych badań diagnostycznych, zlecenie i zaordynowanie koniecznych leków i materiałów medycznych, wydawanie zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, wystawianie skierowań na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne i uzdrowiskowe.

W Poradni w Birczy oprócz diagnostyki i leczenia chorób kobiecych można wykonać obecnie takze badania USG piersi i ginekologiczne

 

W ramach realizacji projektu pn. „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia świadczeń medycznych w NZOZ „Asklepios” w Birczy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wprowadzono 5 nowych usług:

- usługa USG jamy brzusznej, tarczycy, ginekologiczne,

- usługa badania kolposkopem – badania w kierunku diagnozowania raka szyjki macicy,

- telekardiologia

- badanie krwi i moczu zarówno w przychodni jak i z możliwością badania w domu pacjenta,

- badanie EKG.