STANOWISKO TELEMONITORINGU

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z przyznaniem dla Spółki Cywilnej: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy dofinansowania na realizację projektu Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ ,,Asklepios'' w Birczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,

Działanie I.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

ogłaszam zapytanie ofertowe na ZAKUP SPRZĘTU DO WYPOSAŻENIA STANOWISKA DO MONITORINGU KARDIOLOGICZNEGO

I.                   Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa sprzętu medycznego do wyposażenia Stanowisko do monitoringu kardiologicznego

a.       Stacjonarne stanowisko do monitoringu składające się z jednostki centralnej, monitora oraz drukarki

b.      Nadajnik cyfrowy umożliwiający bezprzewodową transmisję zapisów EKG z dowolnego miejsca poprzez telefon komórkowy do centrali odbiorczej(indywidualne monitorowanie pacjentów oraz prowadzenie zdalnej diagnostyki kardiologicznej)

c.       Rejestrator 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego z kompletem mankietów (dorośli, dzieci). W opcji możliwość dokupienia innych rozmiarów mankietów

d.      Aparat EKG umożliwiający przesyłanie badań do centrali np. za pomocą sieci GSM lub LAN(Ethernet, WiFi ).  Opcjonalnie możliwość wysyłania zapisów badań EKG w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolna skrzynkę pocztową.

e.       Wózek do przewozu aparatu EKG

f.       Odpowiednie oprogramowanie do odbioru, przetwarzania, opracowania, analizy i archiwizacji pomiarów – zainstalowane na jednostce centralnej

g.      Zapewnienie wsparcia technicznego i opieki serwisowej

h.      Możliwość rozbudowy stanowiska o funkcjonalność dotyczącą 24 godzinnego badania EKG (holterowskiego) czy próby wysiłkowej

 

Kryteria wyboru oferty:

1.      Cena brutto oferty – 80%

2.      Zapewnienie opieki gwarancyjnej i serwisowej – 20%

 Oferta powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące oferowanego wyrobu. W ofercie należy podać ważność oferty, cenę netto i brutto, termin realizacji zamówienia, informacje, dotyczące warunków gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu.


Termin i miejsce składania ofert:

Do dnia 05.06.2013, godz. 24

Spółka Cywilna: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy, ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza

lub na adres mailowy , biurobircza@asklepios.net.pl

Osoby do kontaktu: Wojciech Tomaka  608 023 258

Strona internetowa: www.asklepios.net.pl

Termin i miejsce wykonania zlecenia: Do  31 lipca  2013 ; NZOZ ASKLEPIOS w Birczy,

ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza

Zapytania dotyczące powyższego zapytania prosimy kierować na adres biurobircza@asklepios.net.pl

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ NIE WYBRANIA ZADNEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA BEZ PODANIA PRZYCZYN

WYBRANO OFERTĘ FIRMY ASPEL-NTIME