SPRZĘT MEDYCZNY I I

Bircza, .27.11.2013r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z przyznaniem dla Spółki Cywilnej: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy dofinansowania na realizację projektu Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ ,,Asklepios'' w Birczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,  Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,  Działanie I.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

ogłaszam zapytanie ofertowe na zakup SPRZĘTU MEDYCZNEGO według poniższego wykazu:

1.FOTEL GINEKOLOGICZNY

2.DEFIBRYLATOR

3.SSAK ELEKTRYCZNO-AKUMULATOROWY

4. KOLPOSKOP

SPECYFIKACJA SPRZĘTU W ZAŁĄCZNIKU NR 2

Oferowany sprzęt musi posiadać odpowiednie certyfikaty.

Nie dopuszcza się ofert cząstkowych.

Kryteria wyboru oferty:  Cena brutto oferty – 100%

Oferta powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące oferowanego sprzętu. W ofercie należy podać ważność oferty, cenę netto i brutto, termin realizacji zamówienia, informacje, dotyczące warunków gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu.

Termin i miejsce składania ofert:    Do dnia 04.12.2013, godz. 24.00

Spółka Cywilna: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy, ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza  lub na adres mailowy , biurobircza@asklepios.net.pl

Osoby do kontaktu: Wojciech Tomaka  608 023 258                                            Strona internetowa: www.asklepios.net.pl

Termin i miejsce wykonania zlecenia: Do  15 grudnia  2013r. ; NZOZ ASKLEPIOS w Birczy, ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza

Zapytania dotyczące powyższego zapytania prosimy kierować na adres biurobircza@asklepios.net.pl

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ NIE WYBRANIA ZADNEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA BEZ PODANIA PRZYCZYN

 Wybrano ofertę : ADVERTI sp. zo.o. Sp. k. , Al. 1go Maja 87, 90-755 Łódź

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego