SPRZĘT MEDYCZNY I

Bircza, .27.11.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z przyznaniem dla Spółki Cywilnej: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy dofinansowania na realizację projektu Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ ,,Asklepios'' w Birczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013,  Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka,  Działanie I.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

ogłaszam zapytanie ofertowe na zakup SPRZĘTU MEDYCZNEGO według poniższego wykazu:

     1.     Stetoskop z możliwością zapisu dźwięku i jego analizą cyfrową

 

2.     Zintegrowany system ściennego diagnostyczny do diagnostyki oka, ucha, ciśnienia i temperatury

 

SPECYFIKACJA W ZAŁ. NR 2

Oferowany sprzęt musi posiadać odpowiednie certyfikaty.              Nie dopuszcza się ofert cząstkowych.

Kryteria wyboru oferty: Cena brutto oferty – 100%

Oferta powinna zawierać wszelkie informacje dotyczące oferowanego sprzętu. W ofercie należy podać ważność oferty, cenę netto i brutto, termin realizacji zamówienia, informacje, dotyczące warunków gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu.

  Termin i miejsce składania ofert:       Do dnia 04.12.2013, godz. 24.00

 

Spółka Cywilna: Wojciech Tomaka, Katarzyna Tomaka, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS w Birczy, ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza lub na adres mailowy , biurobircza@asklepios.net.pl

Osoby do kontaktu: Wojciech Tomaka  608 023 258      Strona internetowa: www.asklepios.net.pl

  Termin i miejsce wykonania zlecenia: Do  15 grudnia  2013r. ; NZOZ ASKLEPIOS w Birczy, ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza

 Zapytania dotyczące powyższego zapytania prosimy kierować na adres biurobircza@asklepios.net.pl

  ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ NIE WYBRANIA ZADNEJ OFERTY I UNIEWAŻNIENIA ZAPYTANIA BEZ PODANIA PRZYCZYN

 Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe ARIES, ul. Rynek 2, 38-400 Krosno.

 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego