INWESTYCJA

 

Komunikat o prowadzeniu inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ASKLEPIOS „ w Birczy Wojciech Tomaka s.c.
ul. Rynek 3/2 , 37-740 Bircza prowadzi realizację projektu pn. „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań do poprawy i poszerzenia zakresu świadczeń medycznych w NZOZ „Asklepios „ w Birczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Oś. priorytetowa 1„Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka” Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości„, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Przedmiotem projektu jest wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną pozwalającą na skuteczną walkę z chorobami i ratowanie życia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii teleinformatycznych możliwa będzie skuteczna diagnoza nie tylko w gabinecie lekarskim, ale również i w domu pacjenta.  

Inwestycja została podzielona na trzy etapy: 

1. Wyposażenie budynku w sprzęt medyczny,
2. Zakup aparatu ultrasonograficznego z cyfrowym przetwarzaniem obrazu i możliwością jego obróbki oraz zdalnej konsultacji z lekarzem specjalistą,
3. Wyposażenie przychodni w sprzęt teleinformatyczny.

  Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

www.asklepios.net.pl                                         www.rpo.podkarpackie.pl